Monday, May 12, 2008

UKURAN PENDAPATAN ISI KELUARGA DI MALAYSIA DIAKUI DUNIA

Timbalan Menteri, S. K. Devamany memberi penjelasan mengenai persoalan MP Bagan mengenai kesahihan kajian laporan pendapatan isi rumah di Malaysia. Menurut YB Timbalan Menteri, pendapatan purata isi keluarga di Malaysia adalah RM 3,686 senulan manakala median RM 2,542 sebulan bagi tahun 2007. Kajian ini telah dijalankan di kalangan lebih daripada 38,000 isi keluarga di seluruh Malaysia.
Kajian ini dilakukan menggunakan kaedah yang diterima pakai oleh ' Piawaian Antarabangsa' dan dengan itu, Pertubuhan Ekonomi Dunia seperti IMF dan ' Bank Dunia' menggunakan keputusan kajian ini tanpa was-was. Jadi tidak timbul isu kesahihan yang telah dibangkitkan oleh MP Bagan.
Namun soalan tambahan yang dekemukakan oleh MP Kalabakan, keputusan pendapatan isi rumah di Malaysia pada tahun 2007 tidak menggambarkan keseluruhan pendapatan isi keluarga di Malaysia khususnya pendapatan isi keluarga di Malaysia, sebab perbezaan kadar kemiskinan antara isi keluarga di Semenanjung dan di Sabah amat berbeza. Dengan itu, MP kalabakan menyeru supaya satu kajian semula dilakukan secara terperinci di Sabah.
Sehubungan dengan ini, YB Timbalan Menteri menjawab bahawa, kerajaan amat sedar berhubung dengan perbezaaan pendapatan isi keluarga di Sabah dan Semenanjung. Jadi kerajaan menggunakan 'Ukuran Pendapatan Garis Kemiskinan' dalam menyalurkan bantuan ataupun program pembangunan dalam mengurangkan bebanan rakyat serta mengurangkan kemiskinan di kalangan rakyat Sabah.
Oleh itu, tidak timbul masalah kerajaan tidak peka atau tidak sedar mengenai segala masalah kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia.