Wednesday, May 14, 2008

MP IPOH BARAT TAK FAHAM ISA

Usul yang dikemukakan oleh MP Ipoh Barat bagi membincangkan tentang akta ISA yang perlu dihapuskan kerana melanggar hak asasi manuusia. Tindakan pihak polis dalam menghadapi demonstrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu telah dipertikaikan oleh MP Ipoh Barat. MP Ipoh Barat mengatakan kononnya tindakan yang diambil oleh pihak polis kepada peserta demonstrasi adalah keterlaluan. Beliau meminta kes-kes yang melibatkan demonstrasi terus dibicarakan di mahkamah. MP Ipoh Barat juga meminta kelima-lima tahanan di bawah akta ISA dibebaskan segera.

Setelah mengambil perkiraan dan peraturan yang ada, Tan Sri Yang Di Pertua telah menolak usul yang dikemukakan oleh MP Ipoh Barat.

MP Ipoh Barat masih tidak faham tujuan akta ISA digubal. Ia adalah untuk membantu kerajaan dalam menjaga dan menjamin keselamatan serta keamanan rakyat Malaysia. Tanpa ISA anasir-anasir yang cuba mengganggu serta menggugat Malaysia akan melakukan tindakan jahat sewenang-wenangnya.

Dalam keadaan masa kini di mana dunia termasuk negara-negara maju mula sedar bahawa bibit-bibit terrorisme dan ekstremisme mula menonjol di negara-negara tertentu, mereka sudah pun menggubal akta-akta ala ISA demi menjaga keharmonian dan kestabilan negara masing-masing.

Negara-negara yang tiada ISA terutamanya negara jiran kita mendapati rumit untuk menangani terrorisme dan ekstemisme yang kelihatan semakin meningkat. Terdapat juga laporan-laporan kematian semakin meningkat di negara-negara yang tiada akta ISA.

No comments: