Tuesday, May 13, 2008

PLKN PERLU DITERUSKAN

MP Batu Gajah meminta program PLKN dihentikan serta merta kerana telah menyebabkan kehilangan nyawa para pelatih yang menyertainya. Ia adalah satu permintaan yang tidak harus dilayan kerana kita semua sedia maklum bahawa Kementerian Pertahanan sentiasa menambah baik sistem yang sedia ada bagi memastikan tidak berlakunya kejadian yang tidak diingini. Kes yang melibatkan kematian peserta PLKN adalah satu isu terpencil dan tidak harus dijadikan penyebab untuk menghentikan program tersebut kerana latihan dan modul yang disediakan menepati piawaian yang ditetapkan dan dapat melahirkan peserta yang berintegriti, setia kepada negara dan berdaya maju.Usul yang dibangkitkan oleh MP Batu Gajah ini telah ditolak oleh Timbalan Speaker.

No comments: