Monday, May 12, 2008

NEGARA SENTIASA BERSEDIA MENGHADAPI TSUNAMI

Penghujung tahun 2004 menyakikan negara Malaysia dan beberapa negara lain di dunia mengalami satu bencana alam yang dikenali 'tsunami'. Tsunami terjadi akibat daripada kejadian ombak besar yang berlaku secara luar biasa selepas berlakunya sesuatu bencana seperti gempa bumi, gempa di lautan, gunung berapi yang meletus dan sebagainya.
Selepas kejadian tersebut, negara telah mengambil beberapa langkah di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan mengeluarkan beberapa langkah keselamatan di mana ia akan dapat memberi maklumat awal kepada negara dan rakyat Malaysia khususnya. Antara langkah-langkah keselamatan yang dipersetujui ialah, Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi di bawah jabatan-jabatan yang terlibat akan mengeluarkan laporan serta amaran awal kepada Majlis Keselamatan Negara (MKN) sebelum terjadinya sesuatu bencana.
Langkah kedua ialah sentiasa bersiap sedia memberi maklumat melalui pameran-pameran yang akan dilakukan dari semasa ke semasa di peringkat negeri melalui jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi. Di samping itu, di peringkat sekolah diadakan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dapat memberi kesedaran dan pengetahuan kepada pelajar sekolah mengenai bencana alam terutama tsunami.
Dalam hubungan ramalan bencana alam, Malaysia juga telah mewujudkan 'networking' dengan negara-negara ASEAN dalam berkongsi maklumat mengenai meramal aspek bencana alam. Dengan ini jelas sistem kawalan cuaca di Malaysia adalah dalam tahap bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam.