Tuesday, May 13, 2008

PENANAMAN PADI BERSKALA BESAR

Ketika MP Jeli (Menteri) menjawab soalan, MP Pasir Salak telah bertanya soalan tambahan kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani berkenaan peruntukan yang diberi kepada sektor pertanian yang hanya berjumlah RM 20 juta sahaja sedangkan sektor pertanian diberi keutamaan dalam era pentadbiran Pak Lah. Satu lagi soalan yang dibangkitkan oleh MP Pasir Salak ialah mengapa kerajaan amat bergantung kepada peruntukan Petronas dalam melaksanakan sesuatu projek yang melibatkan kepentingan negara sedangkan banyak lagi GLC yang perlu dipanggil membantu kerajaan.
Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani mengucapkan tahniah kepada MP Pasir Salak kerana peka dan menyedari kepentingan bidang pertanian sejak enam tahun yang lepas dan beliau menjawab bahawa kerajaan mungkin terlepas pandang perkara ini namun satu perhatian dan peranan yang khusus telah diberikan dalam sektor pertanian untuk memberi peruntukan yang lebih dalam sektor pertanian. Melalui koridor utara yang dilancarkan oleh Pak Lah, menteri menjelaskan kepada Parlimen bahawa dalam projek penanaman padi berskala besar telah diberi perhatian yang serius oleh kerajaan dan GLC seperti Sime Darby telah diminta menyertai koridor utara dalam projek penanaman padi berskala besar secara langsung.

No comments: